O Projektodawcy

(Profil autora)


Nazywam się Marek Magiera. Urodziłem się 1970 roku. Posiadam obywatelstwo brytyjskie i polskie.

Pracuję w Wielkiej Brytanii w formie samozatrudnienia, zajmuję się tworzeniem muzyki i pisaniem książek.

(Tworzę też projekty z zakresu innych dziedzin, związanych np. z relacjami społecznymi w sferze narodowej i międzynarodowej,

religią, polityką, działaniami na rzecz globalnej solidarności, utrzymania porządku,

społecznej sprawiedliwości i pokoju na świecie, ochroną środowiska i klimatu, programami telewizyjnymi itd.).

Zamieszkiwałem dotąd w różnych krajach świata,

a mówiąc dokładniej - w żadnym kraju nie mieszkałem przez większość swojego życia.

Kocham wszystkich ludzi i cały świat, dlatego moim domem nie jest jedno państwo,

ale są nim wszystkie kraje świata.